Nettredaktør (SEO Executive) – (104238)

Vi styrker vårt content team og leter etter en kreativ og motivert norsktalende nettredaktør. Hvis du elsker å inspirere, motivere og underholde med fantastiske tekster, som drar inn lesere og får dem til å ville prøve merkene vi promoterer – søk nå!

 

Hvordan ser arbeidsdagen ut?

Vi leter etter en nettredaktør som forstår viktigheten av SEO. Du må være flytende i norsk, elske å skrive/redigere og markedsføre, være motivert av resultater og frister, samt kunne jobbe godt både på egenhånd og som en del av en gruppe.

 

Du vil være ansvarlig for å publisere tekster/innhold for nettsider og bruke dine kommunikasjonsevner til å treffe forskjellige målgrupper. Du burde møte utfordringer med innstillingen ”jeg kan gjøre dette”, og trenge minimal oppfølging.

 

Oppgaver:

 

  • Skape og publisere norske tekster for forskjellige nettsider
  • Oversette tekster, hovedsakelig fra svensk og engelsk.
  • Utvikle ideer og tekst via din kunnskap om industrien
  • Bruke Photoshop og andre redigeringsprogrammer
  • Jobbe både uavhengig og tett sammen med tekstforfatterteamet
  • Forutse hva våre besøkere trenger og skape tekster som vil møte deres behov
  • Bruke verktøy for å analysere søkeord for å skrive tekst relevant for SEO strategier

 

Hvem vil trives her?

For at du skal kunne bli tatt med i betraktning for stillingen må du bevise at du har erfaring som tekstforfatter. Både arbeidserfaring som tekstforfatter og utdanning innen journalistikk teller. Kunnskap innen tekstproduksjon og digital markedsføring er essensielt.

 

Du skal være organisert og har et øye for detaljer. Du burde elske å skrive, ha kunnskap om hvordan du publiserer tekster, via bl.a. WordPress. Kjennskap til web-tjenester, sosiale medier, og søkemotoroptimalisering vil bli sett på som svært positivt.

 

Scandistaff

Scandistaffer en skandinavisk HR-Partner basert på Malta. Følg oss på Facebook, Twitter og vår nettside for å holde deg oppdatert om aktuelle jobber for skandinaver på Malta, Gibraltar og i England.

 

 

Webmaster (SEO Executive)

We strengthen our content team and are looking for a creative and motivated Norwegian-speaking web editor. If you love to inspire, motivate, and entertain with amazing texts, that draw in readers and make them want to try the brands we promote – search now!

 

How’s your workday?

We are looking for a webmaster who understands the importance of SEO. You must be fluent in Norwegian, and love to write/edit.

 

You will be responsible for publishing texts/content on websites and using your communication skills to meet different audiences. You should face challenges with the setting “I can do this” and need minimal follow-up.

 

tasks:

 

• Create and publish Norwegian texts for different websites

• Translating texts, mainly from Swedish and English.

• Develop ideas and text through your knowledge of the industry

• Use Photoshop and other editors

• Work both independently and closely with the copywriting team

• Anticipate what our visitors need and create texts that will meet their needs

• Use tools to analyse keywords to write text relevant to SEO strategies

 

Would you like it here?

In order for you to be considered for the position, you must prove that you have experience as a copywriter. Both work experience as a copywriter and education within journalism counts. Knowledge in text production and digital marketing is essential.

 

You need to be organized and have an eye for detail. You should love to write, have knowledge about how to publish texts, via eg. WordPress. Knowledge of web services, social media, and search engine optimization will be seen as very positive.

 

Scandistaff

Scandistaffis a licensed (lic. 130) Scandinavian HR-partner that specializes in the recruitment of skilled iGaming professionals. We match candidates with attractive companies in Malta, Gibraltar and the rest of the UK. Scandistaff offers the possibility to take part in exciting opportunities at attractive companies that rarely reach the open market.

 

Follow us on Facebook, Twitter and our website to find out about the latest vacancies for Scandinavians in Malta, England and Gibraltar.

We look forward to receiving your application!

 

Thu, 31 Jan 2019 11:58:13 +0100

Malta Central Region

Scandistaff
To negotiate
Permanent
Marketing and PR
Language/ Norwegian

Vai al sito

Potrebbero interessarti

Trainee Recruitment Consultant – Move to Pra... Entry Level Headhunter - Move to Prague!Do you want to start an international career in the stunning city of Prague with great training and fantastic ...
Customer Service Executive with German in Dublin &... This position will be challenged with having to balance the day-to day service/support of customers, while also identifying innovative ways to solve p...
Inside Sales w/Native level of German(TripAdvisor ... Are you sales-minded and German native speaker? Also you would like to start a new professional challenge in a great international and well-known comp...
Swedish Speaking Tech Support – (87528) Swedish Speaking Tech Support (Level 1) Cork, Ireland £25k per year relocation assistance  Duties & Responsibilities• Handling customer calls, ch...