Team Leader kundtjänst till börsnoterad online-bank – (104229)

Vill du arbeta vid en finanskoncern på vackra Malta mitt i medelhavet? Vi på Scandistaff erbjuder nu dig som talar svenska, möjlighet att skaffa internationell erfarenhet inom ett företag med goda karriärmöjligheter.

 

Hur ser din arbetsdag ut?

Som team leader för det svenska teamet kommer du kontinuerligt arbeta med att bevaka köer, kvalitet och dina medarbetares prestationer. Du kommer fungera som mentor, ledare och stöttepelare för agenterna i teamet och med din hjälp och stöd kommer teamet prestera på topp, varje dag. Du kommer se till att ny information och riktlinjer når agenterna och att de förstår all information så att de kan kommunicera detta på ett bra sätt till kunderna.

 

Utöver det dagliga arbetet med att finnas till hands för agenterna kommer du arbeta med att sammanställa rapporter där nyckeltal såsom svarstider, antal tickets. Tidsåtgång och andra relevanta tal ingår och sedan presentera dessa till kundtjänstchefen. Du kommer även ingå i ett flertal projektgrupper med mål att höja kvalitet och effektivitet inom företaget.

 

Vem trivs här?

Du som tidigare arbetat som någon form av team leader eller motsvarande inom kundtjänst och vill ta nästa steg in i en snabbt växande och energirik arbetsplats kommer trivas utmärkt. Här kan du vara dig själv och du uppmuntras att komma med egna tankar och idéer kring ditt arbete. Sammanhållningen i arbetsgruppen är stark och de ger alla ett varmt välkomnande och snabb inkludering i gruppen. Med jämna mellanrum går företaget och kundjtänstteamet ut och äter middag tillsammans, ser på en fotbollsmatch eller om vädret tillåter kan det bli en utflykt med katamaranen till den blå lagunen.

 

Är du seden tidigare bekant med ärendehanteringssystem är det meriterande. Du är självgående och bör tycka om att arbeta med språk och text.

 

Över 7.000 svenskar jobbar idag i Malta och konjunkturen växer snabbast i hela Europa. Om du tycker om tanken av att arbeta på en engelskspråkig Medelhavsö som erbjuder snabbt avancemang i karriären ska du söka direkt!

 

Det är viktigt att du är tillgänglig tämligen omgående.

 

Scandistaff

Scandistaffär en licenserad skandinavisk HR-Partner (lic.no.130). Följ oss på Facebook, twitter och vår webbsida för att få reda på de senaste jobben för skandinaver på Malta, Gibraltaroch i England.

 

Låter det intressant?

Vid frågor om rekryteringsarbetet kontakta Rekryteringsansvarig Carl-Henrik Larnerydpå Tel: 031-313 93 18. Du når oss även på Skype: SCANDISTAFF

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Customer Service Team Leader to Nordic Online Bank

Do you want to work with a financial group in beautiful Malta located in the middle of the Mediterranean? Scandistaff now offer you the opportunity to gain international experience in a company with good career opportunities.

 

What does your workday look like?

As a team leader for the Swedish team, you will continuously work to monitor queues, quality and your employees' achievements. You will act as a mentor, leader and support for the team agents and with your help and support, the team will perform on top, every day. You will ensure that new information and guidelines reach the agents and that they understand all the information so they can communicate this in a good way to the customers.

 

In addition to the main task of being available to the agents, you will compile reports including key figures such as response times, number of tickets, time management and other relevant numbers as well as presenting these to the Customer Service Manager. You will also be part of a number of project groups aiming to increase quality and efficiency within the company.

 

Would you like it here?

You who previously worked as a team leader or equivalent in customer service and want to take the next step into a fast-growing and energetic workplace will enjoy your stay. Here you can be yourself and you are encouraged to bring your own thoughts and ideas about your work. The cohesion in the working group is strong and they all give a warm welcome and rapid inclusion in the group. At regular intervals, the company and the customer service team go out and have dinner together, watch a football match or, if weather permits, take the catamaran and go out to the blue lagoon.

 

Are you the past familiar with case management systems it is meritorious. You are independent and should enjoy working with language and text.

 

Over 7,000 Swedes work today in Malta and the economy is growing fastest throughout Europe. If you like the idea of working on an English-speaking Mediterranean island that offers quick career advancement, you should apply immediately!

 

It is important that you are available fairly soon.

 

Scandistaff

Scandistaffis a licensed (lic. 130) Scandinavian HR-partner that specializes in the recruitment of skilled iGaming professionals. We match candidates with attractive companies in Malta, Gibraltarand the rest of the UK. Scandistaff offers the possibility to take part in exciting opportunities at attractive companies that rarely reach the open market.

 

Follow us on Facebook, Twitter and our website to find out about the latest vacancies for Scandinavians in Malta, England and Gibraltar.

 

We look forward on receiving your application!

 

Thu, 31 Jan 2019 11:41:39 +0100

Malta Central Region

Scandistaff
To negotiate
Permanent
Team Leader / Manager
Language/ Swedish

Vai al sito

Potrebbero interessarti

Customer Support w/Swedish in Barcelona – (1... We are looking for Swedish speakers on behalf of our client in sunny Barcelona, Spain. Our client is one of the worlds leading IT companies and offer ...
Hiring now a Swedish speaking recruiter – (1... Established in 1989, Teleperformance Greece is the very first company to introduce Contact Center Outsourcing services in Greece and by far, the large...
B2B Customer Care Specialist w/ Native level of Fi... Do you have a passion for providing world-class service? Are you eager to work in a dynamic, international company based in the vibrant city of Barcel...
German Collections Teammate – (104476) As a German Collections Agent, your goal is to deliver best-in-class service to PayPal’s core and emerging products, taking problem solving and custom...